InFirmy.cz katalog firem

Hledáte práci? Vybírejte z aktuální nabídky pracovních míst na Personálka.cz.

Pavel a Marie Kuchtovi - zahradnictví

Hrdlív 135, 273 06 Kladno

Provozujeme zahradnictví. Nabízíme projekty, návrhy a realizace zahrad. Prodej okrasných rostlin a dřevin – stromů a keřů. Výsadby pozemků, travních koberců. Kácení stromů i rizikové, řez stromů a keřů, frézování pařezů. Údržba zahrad a veřejné zeleně.

AGROPARK SERVIS s.r.o.

Kosičky 52, 503 65 Kosičky

Zakládání a údržba zelených ploch komunální technikou. Výsadba a zdravotní řez stromů a keřů či setí travních směsí. Sadové úpravy, zakládání krajinářských celků. Sečení FVE, parkových a ruderálních porostů i sekání svahů a výkopové i zemní práce.

Zahradní architektura Zbyněk Tuleja s.r.o.

Rovensko 185, 789 01 Rovensko

Údržba zeleně a zahradnictví.

Řez ovocných stromů. Kácení stromů, úprava zeleně.

Projekce a realizace sadovnických úprav.

FASTEMIS s.r.o.

Nová 337, 460 10 Liberec

Zajišťujeme sezonní práce a komunální služby v Liberci.

Realizujeme a udržujeme zelená prostranství.

Pro soukromé i subjekty a osoby provádíme pravidelnou zimní údržbu komunikací, posyp a čištění parkovacích ploch a areálů, odvoz sněhu a další servisní zákroky.

Zahradnictví Čech Richard

Drahelická 205/7, 190 15 Praha

Zahradnické služby. Návrhy a realizace zahrad, řez keřů, stromů. Provádíme rizikové kácení a ošetřování stromů, zakládání travnatých ploch, pokládky travních koberců, odplevelování, terénní úpravy, automatické závlahy HUNTER, zahradní LED osvětlení. Výsadba a prodej vzrostlých velkých stromů. Dovoz.

ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA ZELENĚ-ROZA

Mšec 357, 270 64

Provádění návrhů a realizací zahrad. Nabídka drobných stavebních prací a zavlažovacích systémů. Zabýváme se řezem stromů i keřů či stříháním živých plotů. Provádíme kácení stromů. Likvidujeme pařezy pomocí frézování.

Zahradnické práce - Marek Kopeček

Moravská Huzová 104, 783 13

Aktuálně dělíme naši činnost na několik málo základních činností, které Vám nabízí v souhrnu to co jsme schopni Vám nabídnout:

Návrhy a realizace zahrad

  • zpracujeme Vám návrhy zahrad i jejich vybavení. Od chodníků, zídek, osvětlení, závlah, pergol, bazénů, jezírek, koutků pro děti až po místa pro psy... Zkrátka poradíme si se vším co na zahradě potřebujete vyřešit...

Údržba a renovace zeleně

  • provádíme údržbu zeleně veřejné, firemní i soukromé. Sečeme travnaté plochy, stříháme živé ploty, provádíme řez keřů a stromů okrasných i ovocných. Také provádíme vertikulaci trávníků, postřik plevelů, hnojení trávníků a rostlin...

Závlahy zahrad

  • aby zahrada byla krásná,potřebuje dostatek vláhy. Provádíme realizaci závlahových systémů. Prověříme vydatnost Vašeho zdroje vody a přizpůsobíme tomu celý závlahový systém...

Kácení a řez stromů

  • provádíme i kácení rizikových stromů s použitím vysokozdvižné plošiny, popřípadě i s pomocí jeřábu. Kácení provádíme taktéž horolezeckou metodou...

FIALOVÁ VEVERKA

Havlenova 175/14, 284 01 Kutná Hora

■ NÁVRHY (zahrady rodinných domů, veřejná zeleň, průmyslové a administrativní areály atd.) Aby se člověk ve své zahradě mohl cítit opravdu dobře, je zapotřebí, aby se do jejího vzniku aktivně zapojil. Návrh tedy vzniká až po vyslechnutí Vašich požadavků. Předložíme Vám několik různých variant řešení, které na společných konzultacích "vykrystalizují" v jediný správný (optimální) koncept. Pro ideální představu o finálním vzhledu Vaší zahrady je samozřejmostí vyhotovení 3D modelu, případně skic, jednotlivých variant. Návrh zahrady se skládá z několika částí: zahradně-architektonické řešení, osazovací plán, průvodní zpráva, doplňující výkresy.

Zahradně-architektonické řešení je plán znázorňující funkční a prostorové členění zahrady v jejím cílovém stavu; vegetační i technické prvky jsou zakresleny pomocí grafických značek (např. jehličnatý strom, listnatý keř, zpevněné plochy). V osazovacím plánu jsou zakresleny jednotlivé rostliny; každá rostlina je označena pořadovým číslem taxonu (druh, kultivar). Seznam všech navržených rostlin je v tabulce na plánu. Průvodní zpráva obsahuje doplňující informace k návrhu (fotodokumentace, popis současného stavu, popis návrhu, vizualizace, seznam všech použitých rostlin atd.). V některých případech je zapotřebí vyhotovit ještě doplňující výkresy; jedná se o technické detaily (např. jezírko, pergola), osazovací detaily (podrobné osazovací výkresy jednotlivých záhonů, nádob atd.), řezy, řezopohledy (v případě složitějších terénních úprav) atd.

■ REALIZACE Provádíme kompletní realizaci sadových úprav.

■ DENDROLOGICKÉ PRŮZKUMY, INVENTARIZACE DŘEVIN

■ NÁVRHY A REALIZACE "OZELENĚNÍ" INTERIÉRŮ Jedná se o doplnění interiérů (byty, kanceláře, jídelny atd.) květinovými výsadbami. Navrhujeme jak vhodné druhy rostlin, tak celkový design nádob a jejich umístění. Součástí návrhu je i typ kultury (hydroponie, zeolitové substráty, klasické substráty). Návrh se vždy podřizuje světelným a tepelným podmínkám, typu interiéru, jeho celkovému vzhledu a provozu. V neposlední řadě samozřejmě také přáním investora.)

■ ÚDRŽBA ZELENĚ

I vy s námi můžete nastartovat své podnikání!

Aktivujte si rozšířený firemní záznam v katalogu InFirmy.cz a získejte zvýraznění oproti konkurenci. Buďte s námi vidět tam, kde vás zákazníci skutečně hledají.

  1. Přednostní pozice ve vašem oboru
  2. Více nových zákazníků
  3. Již od 14 Kč / den
Objednejte na telefonu 222 703 501 ještě dnes!